Projektet

Under emnerne Møller, Modstand og Tro sætter Uldum Mølle, Hjortsvang Museum og Glud Museum fokus på Hedensted Kommunes historie i projektet Din fortælling – Vores historie!

Din fortælling – Vores historie, er igangsat og finansieret af Hedensted Kommune.

Projektet udføres af de 3 museer – Glud Museum, Uldum Mølle og Hjortsvang Museum – i et tværfagligt samarbejde, der også inddrager lokalarkiverne og ikke mindst borgerne i Hedensted Kommune.

Projektet består af tre faser:

En indsamlingsfase i februar-marts 2023, hvor museerne tager på indsamlingsturne rundt til 6 forskellige steder i Hedensted Kommune. I indsamlingsfasen skaber museerne kontakt til lokalarkiver og borgere og sætter fokus på projektet og de lokale historier.

En researchfase, hvor museerne uddyber deres kontakter, supplerer den indsamlede viden og sætter den ind i samlet fortælling om Hedensted Kommunes historie.

En formidlingsfase, som består af tre foredrag, der forventes afviklet i januar og februar 2024, hvor trådene samles og hvor din fortælling bliver en del af vores historie.

Møllernes historie

I henved 8000 år har kornets forarbejdelse til mel været et centralt punkt for fødevarer-grundlaget i Danmark. Men det er blot indenfor de sidste 800 år at denne proces er blevet ”udliciteret” fra de daglige gøremål i husstanden. Med indtog af først vandmøller og senere vindmøller blev samfundet ændret så mange kunne effektivisere processen og derved brødføde flere mennesker. Essensen for denne del er møllernes kraft. I takt med udviklingen de sidste par hundrede år er denne kraft også udnyttet til andre gøremål – pumpestationer, forarbejdning af klæder og metaller.  

I den nuværende Hedensted Kommunes geografiske område har der været flere end 100 møller spredt udover samtlige sogne. Selvom det blot er en – eller to – generationer siden møllerne levede deres storhedstid, så er deres virke i dag blot historie. Projektet her søger at indsamle og fastholde kilderne, historien og de fortællinger som endnu måtte være – med henblik på en senere større skriftlig formidling.  

Gratis foredrag i januar

I slutningen af januar 2024 kan du komme til foredrag og høre om nogle af de ting, som museerne har arbejdet med. Det er det samme foredrag, der afholdes tre forskellige steder i kommunen, på tre forskellige aftener – så find en aften og et sted, der passer dig og bliv klogere på de gode lokale historier om Møller, modstand og tro

D. 23. januar 2024 kl. 19-21 Hedensted Bibliotek

D. 24. januar 2024 kl. 19-21 Juelsminde Rådhus

D. 25. januar 2024 kl. 19-21 Gudenå Centeret i Tørring