Kornets ankomst til MøllenDet tærskede korn kørte landmanden til møllen for at få det gruttet/kværnet/malet, så det kunne bruges til foder til kreaturer, svin og heste.Hønsene kunne æde de hele havrekærner. Kornet skulle altid gennem en kværn og formales, hvorfor det skulle hejses op fra grundplanet til kværnloftet med hejseværket eller kopelevator. Var foderkornet alt for fyldt med ukrudtsfrø, støv og jord skulle det renses inden grutningen i kværnen. Ikke mindst fordi jord og sten hurtigt sled kværnstenene flade. Efter rensningen blev kornet hældt i kværnen og gruttet og landede gennem en tragt i landmandens sæk neden under kværnloftet på grundplanen. Ukrudtsfrø og avnerne fra sigtemaskinen kunne landmanden få med hjem til fuglefoder. Korn, som skal formales til fødevarer, krævede mere. Kornet skal igen op på kværnloftet og renses. Herefter skulle den afspidses. For at få den eftertragtede fuldkorn (hele kernen), afspidser man ikke mere. Kornet valses nu inden den kværnes, hvorefter den går gennem sigten i 3 finhedsgrader: Grov/Fuldkorn, sigtemel og fint hvedemel.

Kornets behandling på møllen 

Kornet renses

Det høstede korn indeholder varierende grader af ukrudtsfrø, avner, støv, jord og sten, som fjernes i rensemaskinen. Her foregår blæsning og en rystning over flere sigter, så kornet befris for uønskede dele, som siden kan anvendes til fug-lefrø.

Møllen køber i dag kornet i Danmark, hvor det renses.

Kornets kvalitet måles.

Kornets vægtfylde/massefylde har været brugt som kvalitetsangivelse verden over. Som regel ansås kvaliteten for at være bedre, jo mere kornet vejede. Begyndende spiring ved en vanskelig høst kan let reducere vægtfylden 10-15% og afregningsprisen endnu mere. Massefylden måltes på Hollandske vægte. .

Kornet afspidses.

Afskalleren eller Spidsemaskinen eller populært “spidseren” anvendes meget til rug. Den fjerner de mørke ender på rugkernen, hvilket giver et lysere mel.

Medmindre hveden vaskes i centrifuge, skal den også spidses. Uldum mølle har ingen vaskecentrifuge.

I dag går næsten al kornet til fuldkornsmel. Heri indgår ”kornspidserne”, hvorfor afspidsningen er overflødig.

Kornet valses

For at få afskallet kornet før det males i kværnen, skal det knuses i valsen, så skallerne kan sigtes fra. I dag går næsten al kornet til fuldkornsmel. Heri indgår skallerne. Havrekerner kan ikke valses på vores valse, hvorfor vi må købe havrekernerne i valset tilstand.

 

Kornet males

Kornet drysses i styret mængde ned i kværnen, hvor den males mellem den nederste fastliggende sten og løberen ovenover. Møllestenene er bildet med bil-dehamrene til skarpe kanter, hvorimellem kernerne ”klippes” og males til grov mel.

Sækkeløfter.

Med svinget kan man hæve og sænke platformen.

 

I gulvhøjde flyttes sækken fra sækkevognen

over på platformen, som med svinget hæves op, så mølleren kan tage sækken på nakken.

 

Sækkeholderen hænges på en bjælke. Den tomme sæk gøres stramt fast på holderens træ- hjørner, så sækken åbner sig. Nu kan mølleren med en kornskovl let ene mand fylde sækken.

 

Bildehamre

De store kværnsten blev slidt med tiden, biddet gik af dem, som man sagde. Så måtte den øverste sten løftes af og vendes, så man kunne skærpe stenene igen.

Det skete med en speciel hammer, “Æ bildhammer”, hvormed man huggede riller i stenene, så de igen fik tænder til at kvase kornet.

Dette arbejde fandt sted om aftenen, og mange gange var det en kold bestilling at sidde og bilde kværnstenene.

Gnister og småflint føg om ørene på mølleren, og de fine stenstumper røg ofte ind under huden på hans hænder. Man kunne se de mørke pletter fra stenene under huden.

Krushamre

 

Melet, som det nu er blevet til, kommer nu fra kværnen ned gennem tragten til venstre.

Her sættes de rene sække på tuden, og melet er nu klar til sigten.

Møllens sigte er en ”Flor” sigte med 3 forskellige finheds-

grader

Melet pakkes

Melet håndpakkes påtrykte brune papirsposer, som lukkes på gammel-dags købmands måde, og forsegles med det økologiske mærke og påsættes prismærke.

 

Nu er Henry klar til salg fra butikken.

Henry er klar til salg
Henry er klar til at sælge melet

 

 

 

 

 

Kopelevator
Kopelevator

 

 

 

 

 

Kornet renses
Kornet renses

 

 

 

 

 

Kornet renses
Kornet renses

 

 

 

 

 

Hollandske vægte
Hollandske vægte

 

 

 

 

 

Spidsemaskinen
Spidsemaskinen

 

 

 

 

 

Kornet valses
Kornet valses

 

 

 

 

 

Motorkværnen
Motorkværnen

 

 

 

 

 

Vindkværnen
Vindkværnen

 

 

 

 

 

Den åbne kværn
Den åbne kværn

 

 

 

 

 

Sækkeløfter
Sækkeløfter

 

 

 

 

 

Sækkevogn
Sækkevogn

 

 

 

 

 

Sækkeholder
Sækkeholder

 

 

 

 

 

Hejseværk
Hejseværk

 

 

 

 

 

Kranen
Kranen

 

 

 

 

 

Blidehamre
Bildehamre

 

 

 

 

 

Krushamre
Krushamre

 

 

 

 

 

Melet kommer gennem tragten til venstre
Melet kommer gennem tragten til venstre

 

 

 

 

 

Melet håndpakkes
Melet håndpakkes